TR EN RU

Kalite Politakamız

ECA ve SEREL markalarını Global markalar haline getirmek amacıyla;

30 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Dış Ticaret Sektöründe, Elginkan Topluluğu şirketlerinin üreticisi olduğu yapı ve ısı ürünlerinde, «Sektörel Rekabet Güçlerini» arttıracak şekilde ihracattan optimum seviyede ve sürdürülebilir kar elde etmelerini sağlamak göreviyle,

- Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan, bu suretle müşteri memnuniyetini merkeze koyan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

- Güvenilirliğimizi tescil eden A Grubu Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’nin yerine, yakın gelecekte Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen en üst seviyedeki güvenilirlik belgesi “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” almak, bu suretle sadece ülkemizde değil, AB, ABD, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde de şirketimizle yapılacak operasyonlarda sağlanacak kolaylıklar nedeniyle müşterilerimizin maliyetlerinin düşürülmesi, teslim sürelerinin kısaltılması suretiyle memnuniyetin yükseltilmesi,

- Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

- Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

- Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,

- Topluluk içi ve dışındaki tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

- En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

- Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

- İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

- bu amaçla, kuruluşumuzun temel unsuru olan insan kaynağını en uygun şekilde oluşturmak, sürekli eğitimini sağlamak ve gelişen teknolojiyi sürekli takip etmek, şirketin pay sahiplerinin, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve çalışanlarının ortak tatminini dengeleyecek stratejiler oluşturmak ve değişen şartlar karşısında sürekli iyileştirmek

POLİTİKAMIZDIR,

bu politika çerçevesinde ana hedefimiz; müşteri memnuniyetini sağlayacak biçimde, satış ve pazarlama faaliyetlerini sürekli gelişen kalite anlayışı ile sürdürmek ve kalite yönetim sistemini sektörüne ve toplumuna yön verecek seviyeye getirmektir.